Friday, May 13, 2016

MonaLisa Story plats på Biblioteket i Eslöv. Fint arrangemang och bra diskussioner tillsammans med Jessica Nettelbladt, Magnus Linton och en engagerad publik om hur vi kan förbättra för människor med beroendeproblematik. Samtalsledare Johan Palmbeck.


No comments:

Post a Comment