Thursday, July 07, 2016

RIKSFÖRENINGEN FÖR AMBULANS-SJUKSKÖTERSKOR EFTER ATT HA SETT MONALISA STORY

http://ambssk.se/?p=1099

"För oss i sjukvården kan man fundera över om vi är förberedda på vilka människor vi kan komma att möta efter läkar- eller sjuksköterskeutbildningen? Har de som studerar till olika yrken inom sjukvården och socialtjänsten tillräckligt med kunskap, förståelse och empatisk förmåga att lösa de uppgifter som uppstår i de olika instanser där de kan möta människor med missbruk och/eller psykisk sjukdom?"
#almedalen

No comments:

Post a Comment